Novinky

17.02.2021 19:23
 
Dnešním dnem vstupujeme do postního období, které je v liturgii charakterizováno výzvami k novému obrácení, pokání, přiblížení se Hospodinu. Z textu knihy proroka Joela (1.čtení) je zřejmé, že izraelský lid buď nějaká pohroma už postihla nebo teprve hrozí. A v tom se jejich situace podobá té naší, i když můžeme říci, že nás postihlo obojí - nějaké pohromy už máme za sebou a nekončí to.. A i v této situaci nás Pán volá k pokání, které od nás právem očekává. 
Izaiáš píše: "Jsou to právě vaše nepravosti, co vás odděluje od vašeho Boha, vaše hříchy zahalily jeho tvář před vámi, proto neslyší". Pokáním odstraňujeme tento příkrov a umožňujeme Bohu, aby o nás mohl více pečovat a žehnat nám, chránit nás před tím, co na nás po právu přichází pro naše hříchy". 
Dá se tedy souhrnně říci, že pokání uvolňuje Bohu ruce a nám srdce... A na naší odpovědi na toto volání Boží záleží i naše budoucnost, už dnes ji takto my, každý z nás, tvoříme.
Pokání má jediný cíl: Obnovu živého vztahu k Bohu, pročištění toho, co tam není v pořádku a tedy i nové poznání Božího charakteru. Tato obnova však vyžaduje i můj osobní vklad, jak říká svatopisec: Přijďte blíže k Bohu a Bůh přijde blíže k vám". Proto nás i Ježíš v dnešním evangeliu zve: "zajdi do své komůrky a mluv se svým nebeským Otcem". Kéž tedy naše postní úsilí přináší plody v těchto dvou klíčových oblastech: vztahu k Bohu, a vztahu k našim bližním (včetně sebe samého...).Dnešním dnem vstupujeme do postního období, které je v liturgii charakterizováno výzvami k novému obrácení, pokání, přiblížení se Hospodinu. Z textu knihy proroka Joela (1.čtení) je zřejmé, že izraelský lid buď nějaká pohroma už postihla nebo teprve hrozí. A v tom se jejich situace podobá té naší, i když můžeme říci, že nás postihlo obojí - nějaké pohromy už máme za sebou a nekončí to.. A i v této situaci nás Pán volá k pokání, které od nás právem očekává. 
    Dnešním dnem vstupujeme do postního období, které je v liturgii doprovázeno výzvami k novému obrácení, pokání, přiblížení se Hospodinu. Z textu knihy proroka Joela (1.čtení) je zřejmé, že izraelský lid buď nějaká pohroma už postihla nebo teprve hrozí. A v tom se jejich situace podobá té naší, i když můžeme říci, že nás vlastně postihlo obojí - nějaké pohromy už máme za sebou a nekončí to.. A i právě kvůli tomu nás Pán volá k pokání, které od nás právem očekává.
    Izaiáš píše: "Jsou to právě vaše nepravosti, co vás odděluje od vašeho Boha, vaše hříchy zahalily jeho tvář před vámi, proto neslyší" (Iz 59,2). Pokáním odstraňujeme tento příkrov a umožňujeme Bohu, aby o nás mohl více pečovat a žehnat nám, chránit nás před tím, co na nás po právu přichází pro naše hříchy. 
    Dá se tedy souhrnně říci, že pokání uvolňuje Bohu ruce a nám srdce... A naše budoucnost záleží právě na naší odpovědi na toto volání, protože už dnes ji takto my, každý z nás, tvoříme.
    Pokání má jediný cíl: Obnovu živého vztahu k Bohu, pročištění toho, co tam není v pořádku. A tedy i nové poznání Božího charakteru. Tato obnova však vyžaduje i můj osobní vklad, jak říká Písmo: "Přijďte blíže k Bohu a Bůh přijde blíže k vám". Proto nás i Ježíš v dnešním evangeliu zve: "zajdi do své komůrky a mluv se svým nebeským Otcem" (Mt 6,6). Kéž tedy naše postní úsilí přináší plody v těchto dvou klíčových oblastech: vztahu k Bohu, a vztahu k našim bližním (včetně sebe samého...).
 
 
06.02.2021 13:22

    Možná jste si už všimli, že jsem na úvodní stránku umístil kolonku NOVĚ PŘIDÁNO. Zde tedy můžete sledovat, co nového na webu přibylo. 

13.01.2021 12:55
Potřebujeme rosu Ducha Svatého...
Procházíme opravdu těžkou a neobvyklou situací, a ať už si o jejím původu myslíme cokoliv, jedno je jasné: úplně proměnila celý svět a jeho podobu. 
Jako křesťané víme, že nás Bůh nikdy neopouští, nicméně pod tlakem okolností můžeme ztrácet naději i odvahu, protože změna k lepšímu není zrovna na dohled. Objevují se různé modlitební i postní aktivity, které se snaží zintenzivnit hlas věřících k Bohu s prosbou o zastavení epidemie nejen viru, ale také strachu, manipulace s fakty, nekalých praktik pod rouškou bezpečnostních opatření apod. 
V této situaci vidím jako důležité, až klíčové, abychom se znovu intenzivněji začali obracet na Ducha Svatého. Ježíš o Něm řekl: "ten vás naučí všemu a připomene vám všecko, co jsem vám řekl" (J 14,26). A nejen to. Duch Svatý, když Ho zveme do svého života, přináší i své ovoce, kterým je: "láska, radost, pokoj, trpělivost, laskavost, dobrota, věrnost, tichost a sebeovládání" (Gal 5,22). A to vše nám často schází, to vše naléhavě potřebujeme v dnešní době izolací, karantén a zvýšené nervozity i agresivity, které už lze zaznamenat téměř všude. A není se čemu divit, už to bude rok, co začal tento virový kolotoč. Spásu nám nepřinese vakcína, ale jedině Kristus se svým Duchem. 
Papež František vícekrát zmínil, že bychom měli denně o Ducha Svatého prosit. Nemyslím si, že by muselo jít o nějaké dlouhé litanie, ale když denně se na Ducha Božího obrátíme s krátkou prosbou o pomoc a vedení, bezpochyby to přinese své ovoce. Křesťané se právě v nejtěžších dobách obraceli právě na Ducha Svatého (Sk 4,24-31).
Co zvolit? Klidně krátkou střelnou modlitbu "Přijď Duchu Svatý", nebo oblíbenou píseň chval k Duchu Božímu. A nebo Mu přímo řekněme, co nám schází a co naléhavě potřebujeme..: "daruj mi svou radost, svůj pokoj Duchu Svatý...". 
Jako nabídku přikládám tuto modlitbu: 
 
Prosba o vedení Duchem Svatým
Duchu Svatý, osvěcuj mě, veď mě, posiluj a utěšuj.
Řekni mi, co mám dělat, dej mi své vnuknutí.
Chci přijmout a uskutečnit všechno, co chceš ty,
podrobit se tvému vedení.
Daruj mi k tomu sílu, vytrvalost a nadšení. Amen.
Zdroj: www.modlitba.cz Potřebujeme rosu Ducha Svatého...

    Procházíme opravdu těžkou a neobvyklou situací, a ať už si o jejím původu myslíme cokoliv, jedno je jasné: úplně proměnila celý svět a jeho podobu.
    Jako křesťané víme, že nás Bůh nikdy neopouští, nicméně pod tlakem okolností můžeme ztrácet naději i odvahu, protože změna k lepšímu není zrovna na dohled. Objevují se různé modlitební i postní aktivity, které se snaží zintenzivnit hlas věřících k Bohu s prosbou o zastavení epidemie nejen viru, ale také strachu, manipulace s fakty, nekalých praktik pod rouškou bezpečnostních opatření apod.
    V této situaci vidím jako důležité, až klíčové, abychom se znovu intenzivněji začali obracet na Ducha Svatého. Ježíš o Něm řekl: "ten vás naučí všemu a připomene vám všecko, co jsem vám řekl" (J 14,26). A nejen to. Duch Svatý, když Ho zveme do svého života, přináší i své ovoce, kterým je: "láska, radost, pokoj, trpělivost, laskavost, dobrota, věrnost, tichost a sebeovládání" (Gal 5,22). A to vše nám často schází, to vše naléhavě potřebujeme v dnešní době izolací, karantén a zvýšené nervozity i agresivity, které už lze zaznamenat téměř všude. A není se čemu divit, už to bude rok, co začal tento virový kolotoč. Spásu nám nepřinese vakcína, ale jedině Kristus se svým Duchem. A je to právě Duch Svatý, který nás může i v těchto těžkých chvílích zachovat v pokoji a učit nás vděčnosti a umění radovat se i z drobných denních darů a úspěchů. Zároveň nás svou moudrostí povede k moudrým a uváženým rozhodnutím.
    Papež František vícekrát zmínil, že bychom měli denně o Ducha Svatého prosit. Nemyslím si, že by muselo jít o nějaké dlouhé litanie, ale když denně se na Ducha Božího obrátíme s krátkou prosbou o pomoc a vedení, bezpochyby to přinese své ovoce. Křesťané se právě v nejtěžších dobách obraceli právě na Ducha Svatého (Sk 4,24-31).
    Co zvolit? Klidně krátkou střelnou modlitbu "Přijď Duchu Svatý", nebo oblíbenou píseň chval k Duchu Božímu. A nebo Mu přímo řekněme, co nám schází a co naléhavě potřebujeme..: "daruj mi svou radost, svůj pokoj Duchu Svatý...".


Jako nabídku přikládám tuto modlitbu:

Prosba o vedení Duchem Svatým

Duchu Svatý, osvěcuj mě, veď mě, posiluj a utěšuj.
Řekni mi, co mám dělat, dej mi své vnuknutí.
Chci přijmout a uskutečnit všechno, co chceš ty,
podrobit se tvému vedení.
Daruj mi k tomu sílu, vytrvalost a nadšení. Amen.
Zdroj: www.modlitba.cz 

Zdroj fotografie: Seraf - Zonerama

28.12.2020 15:07
Betlémské děti dnes...
 
Už tradičně krátce po Slavnosti Narození Páně slavíme také Svátek sv. Mláďátek betlémských, mučedníků. Dobro koná - přichází záchrana, a zlo se cítí ohroženo a tak trpí a umírají nevinní.. Dnešní liturgie nám ukazuje, že Bůh na nikoho trpícího nezapomíná a zvláště nevinně trpící On sám restituuje. A dokáže i z utrpení a nespravedlnosti vytěžit dobro a požehnání.
Je však zbytečné dojímat se nad utrpením těch chlapečků a jejich rodin, a pohoršovat se nad krutostí Heroda, když nic neuděláme pro betlémská neviňátka dnešní doby - nenarozené děti zbavované života. Nejsem zastáncem plošného zákazu potratů, i když zákaz usmrtit druhého člověka zde pořád ještě máme.. (A zde jde o bytosti naprosto bezbranné). Je zde však široké pole působnosti ještě nevyužité: větší a pravdivá informovanost mládeže a hlavně pak mladých maminek o následcích interupce pro život ženy. Možný zákaz nutit a pobízet ženy k interupci ve zdravotnických zařízeních. Odstranění byrokracie z oblasti adopce včetně překážek adopce z náboženských důvodů věřícím rodičům. Zastávat se toho, aby naše děti nebyly jen technicky seznamovány s fungováním sexuality, ale byly zároveň uváděny do krásy i zodpovědnosti spojené s partnerskými vztahy. 
V každém kostele by mohly být letáčky Nechtěně těhotná od Hnutí pro život. Právě v kostele často mladé maminky, i nevěřící, hledají pomoc v této pro ně těžké situaci. 
V roce 2012 bylo zaznamenáno 37,7 tis. potratů, což bylo nejméně od roku 1958. I tak je to obrovské číslo, které odpovídá středně velkému městu (Česká Lípa, Třebíč, Třinec) betlémských neviňátek dneška.
Modlíme se ukončení epidemie covidu, za návrat k normálnímu životu. Vkládejme do těchto proseb také prosby za odpuštění těchto závažných hříchů dneška, a za jejich účinnou nápravu. Tyto hříchy jistě brání tomu, aby nám Pán účinněji pomáhal. A ptejme se Ho: Kde mne, Pane, v tomto díle záchrany nevinných chceš použít?...Betlémské děti dnes...

    Už tradičně krátce po Slavnosti Narození Páně slavíme také Svátek sv. Mláďátek betlémských, mučedníků. Dobro koná - přichází záchrana, a zlo se cítí ohroženo a tak trpí a umírají nevinní.. Dnešní liturgie nám ukazuje, že Bůh na nikoho trpícího nezapomíná a zvláště nevinně trpící On sám restituuje. A dokáže i z utrpení a nespravedlnosti vytěžit dobro a požehnání.
    Je však zbytečné dojímat se nad utrpením těch chlapečků a jejich rodin, a pohoršovat se nad krutostí Heroda, když nic neuděláme pro betlémská neviňátka dnešní doby - nenarozené děti zbavované života. Nejsem zastáncem plošného zákazu potratů, i když zákaz usmrtit druhého člověka zde pořád ještě máme.. (A zde jde o bytosti naprosto bezbranné). Je zde však široké pole působnosti ještě nevyužité: 

  • Větší a pravdivá informovanost mládeže a hlavně pak mladých maminek o následcích interupce pro život ženy. 
  • Možný zákaz nutit a pobízet ženy k interupci ve zdravotnických zařízeních. 
  • Odstranění byrokracie z oblasti adopce včetně překážek adopce z náboženských důvodů věřícím rodičům. 
  • Zastávání se toho, aby naše děti nebyly jen technicky seznamovány s fungováním sexuality, ale byly zároveň uváděny do krásy i zodpovědnosti spojené s partnerskými vztahy.
  • Finanční podpora organizací, které na těchto projektech pracují.
  • Modlitební podpora těchto aktivit

    V každém kostele by mohly být letáčky Nechtěně těhotná od Hnutí pro život. Právě v kostele často mladé maminky, i nevěřící, hledají pomoc v této pro ně těžké situaci. A zde by to věřící měli po ruce pro ty, kdo jsou v jejich blízkosti a potřebují poradit či dát kontakt.
    V roce 2012 bylo zaznamenáno 37,7 tis. potratů, což bylo nejméně od roku 1958. I tak je to obrovské číslo, které odpovídá středně velkému městu (Česká Lípa, Třebíč, Třinec) betlémských neviňátek dneška.
    Modlíme se ukončení epidemie covidu, za návrat k normálnímu životu. Vkládejme do těchto proseb také prosby za odpuštění těchto závažných hříchů dneška, a za jejich účinnou nápravu. Tyto hříchy jistě brání tomu, aby nám Pán účinněji pomáhal. A ptejme se Ho: Kde mne, Pane, v tomto díle záchrany nevinných chceš použít?...

Aby zlo zvítězilo, stačí, když slušní lidé nedělají nic. 

Edmund Burke, britský filosof

Učiňme Nazaret svým domovem - 25.12.2020 - 2.2.2021

Ukolébavka nenarozeného dítěte (slovensky)

22.12.2020 12:43

Milí přátelé,
    máme za sebou neobvyklý rok a vstupujeme do slavení Vánočních svátků za neobvyklých okolností. Na mnohé možná dotírá vtíravá nejistota, "co bude dál?". Asi podobně se cítili obyvatelé Palestiny i celé říše římské, když k nim dorazilo nařízení o sčítání lidu a museli se mu podrobit. Co se to chystá? Co nás čeká?
    "Emmanuel - Bůh s námi". Tak Hospodin nazval svého Syna, když skrze proroka Izaiáše zvěstoval poselství o Mesiáši. Ano, je zde, je opravdu s námi a neopustí nás. A je příznačné, že zrovna o těchto Vánocích se opakuje jev, který je považován za možnou variantu úkazu betlémské hvězdy, která přivedla mudrce z Východu do Betléma - konjunkce Jupitera a Saturna, pozorovatelná po osmi stech letech. Když k tomu ještě připočteme letošní nález části hřebu v klášteře Milevsko, který zřejmě skutečně je hřebem z Kristova kříže, pak nelze nevidět i v těchto skutečnostech významná znamení Boží prozřetelnosti. Je s námi, prochází s námi dějinami, celý vesmír je v Jeho rukou.
    A tento Pán se svěřil před dvěma tisíci lety do rukou lidí, tento Pán chce být i dnes přivítán v jeslích našich srdcí. Neváhejme. 

    Pane přijď i ke mně, a neprodlévej. Přijď a utiš můj nepokoj, vezmi do svých rukou mé obavy o sebe i mé blízké. I pro mne ses narodil, buď mým Spasitelem právě dnes...

Přeji Vám všem a vyprošuji co nejklidnější a v pokoji prožité

Požehnané Vánoční svátky

a mnoho radosti, pokoje a naděje v celém roce 2021.

P. Antonín Příkaský, OCarm.

ÁRONSKÉ POŽEHNÁNÍ

 

27.11.2020 14:07

Milí přátelé,

    za chvíli vstupujeme do adventního času, který, zdá se, stále ještě bude poznanemán různými omezeními. Využijme proto tento čas - nakolik to bude možné - k intenzivnější přípravě na Vánoční svátky. Bosí karmelitáni nám i tento rok nabízí texty k této přípravě:

Exercicie Online Advent 2020 - PŘIHLÁŠENÍ

A pro děti ADVENTNÍ KALENDÁŘ

 
Možnost objednat si malý dárek a zároveň tak podpořit stavbu školy v Zambii: Adventní stánky pro stavbu střední školy v Kashitu online! (Kvůli místu vyzvednutí hlavně pro zájemce z Prahy, ale možná po domluvě by šlo i poslat poštou...)
 
 

 

Slovem Božím je

Panna obtěžkána.

Cestou putuje,

bude přivítána?

Sv. Jan od Kříže

 

23.11.2020 17:37
Kristus Král
Milí přátelé, 
když jsme vloni končili slavností Krista Krále starý liturgický rok, nikdo z nás netušil, jak velké změny nás čekají. A kdyby nám někdo popisoval nynější scénář, asi bychom ho považovali za konspiračního teoretika. Nicméně je to nyní tak, že jeden malý virus, pouhým okem neviditelný, drží v šachu celý svět. A ať už příčiny vzniku celosvětové epidemie vidíme jakkoliv a v čemkoliv, jasným zůstává jeden nevyvratitelný fakt: Naše vyspělá civilizace je velmi, velmi křehká, zranitelná a neskýtá nám zdaleka tolik bezpečí, kolik jsme očekávali. A nejde jen o zranitelnost moderních technologií a systémů (a o jejich zneužitelnost), ale jde hlavně o zranitelnost a křehkost člověka jako takového. A to zvláště ve chvílích, kdy nám začne ujíždět předtím zdánlivě pevná půda pod nohama. I jen prostý fakt - kdy nosit a nenosit roušky a kde - dokáže lidi rozdělit, přináší to konflikty, dokonce někdy dojde až k fyzickému násilí... 
A včera nám liturgie znovu postavila před oči Krista Krále - toho, který je prvním i posledním, alfou i omegou, který stojí jako Bůh na počátku i na konci našich dějin. I "nad nimi". A říká nám: "Mé království není z tohoto světa". A proto: "pevně se Mne chyť! Mé království tento svět prostupuje, ale i přesahuje. A vítězí nad všemi nástrahami a nebezpečími tohoto zmateného světa." A my v současné nejisté a znejistěné době vnímáme stále víc, že potřebujeme mít pevný bod, o který se můžeme opřít a spolehnout se na něj. A tím je právě ON, ten, který "byl, který je a který přijde". A stále přichází, stále "stojí u našich dveří a tluče". Otevřme Mu, zvěme Ho denně dál, do všech našich problémů, starostí a nejistot. Do každé bolesti i zkoušky. Do hloubky našich temnot. On vítězí. A dávejme v našich dnech více prostoru podstatným věcem, které nám zajistí jednou přechod do plnosti Jeho Království. Přeji a vyprošuji nám MILOSTIPLNÝ ADVENT.Kristus Král
Milí přátelé, 
    když jsme vloni končili slavností Krista Krále starý liturgický rok, nikdo z nás netušil, jak velké změny nás čekají. A kdyby nám někdo popisoval nynější scénář, asi bychom ho považovali za konspiračního teoretika. Nicméně je to nyní tak, že jeden malý virus, pouhým okem neviditelný, drží v šachu celý svět. A ať už příčiny vzniku celosvětové epidemie vidíme jakkoliv a v čemkoliv, jasným zůstává jeden nevyvratitelný fakt: Naše vyspělá civilizace je velmi, velmi křehká, zranitelná a neskýtá nám zdaleka tolik bezpečí, kolik jsme očekávali. A nejde jen o zranitelnost moderních technologií a systémů (a o jejich zneužitelnost), ale jde hlavně o zranitelnost a křehkost člověka jako takového. A to zvláště ve chvílích, kdy nám začne ujíždět (předtím zdánlivě pevná) půda pod nohama. I jen prostý fakt - kdy nosit a nenosit roušky a kde - dokáže lidi rozdělit, přináší to konflikty, dokonce někdy dojde až k fyzickému násilí... 
    A včera nám liturgie znovu postavila před oči Krista Krále - toho, který je prvním i posledním, alfou i omegou, který stojí jako Bůh na počátku i na konci našich dějin. I "nad nimi". A říká nám: "Mé království není z tohoto světa" (J 18,36). A proto: "pevně se Mne chyť! Mé království tento svět prostupuje, ale i přesahuje. A vítězí nad všemi nástrahami a nebezpečími tohoto zmateného světa." A my v současné nejisté a znejišťující době vnímáme stále víc, že potřebujeme mít pevný bod, o který se můžeme opřít a spolehnout se na něj. A tím je právě ON, ten, který "byl, který je a který přichází" (Zj 4,8). A stále přichází, stále "stojí u našich dveří a tluče" (Zj 3,20). Otevřme Mu, zvěme Ho denně dál, do všech našich problémů, starostí a nejistot. Do každé bolesti i zkoušky. Do hloubky našich temnot. On vítězí. A dávejme v našich dnech více prostoru podstatným věcem, které nám zajistí spojení s Ním, a jednou přechod do plnosti Jeho Království. 
    Přeji a vyprošuji nám MILOSTIPLNÝ ADVENT, ať už bude provázen jakýmikoliv okolnostmi. P. Antonín Příkaský, OCarm.
 
19.10.2020 08:58

    Velmi rád Vás informuji o akci, která byla nazvána Iniciativa smíření 2020 k 400. výročí bitvy na Bílé hoře. Její příprava trvá už delší dobu a některé lidi z přípravného týmu osobně znám. Proto Vás zde s touto iniciativou seznamuji a minimálně ji vkládám do Vašich modliteb. Považuji ji za velmi důležitou pro další dění v naší zemi. Modlitba za jednotu byla Kristovou poslední modlitbou uprostřed svých učedníků (J 17,1-26). Lze ji tedy bez obav označit za Jeho závěť... Zároveň znovu přikládám odkaz na podpis prohlášení, které jsem před časem vyvěsil na www.petice.com.

Přenos z akce bude 7. 11. 2020 od 14 hod. na televizi Noe.
Fyzická přítomnost na akci z důvodů epidemiologických opatření není možná.

06.10.2020 18:45

   Rakouští biskupové se modlí růženec na Rádio Maria - přináší dnes zprávu webová stránka Radio Vaticana. A to "od 1. října každý večer  s posluchači rozhlasové stanice Rádio Maria. Přenáší se z jejich rezidencí, včetně soukromé kaple vídeňského arcibiskupského paláce, odkud se předmodlívá kard. Christoph Schönborn." Zpráva pak zmiňuje další růžencové iniciativy z jiných zemí. Připojme se k nim, a nebojme se udělat si čas na tuto modlitbu v této době, která ji tak naléhavě potřebuje.

K modlitbě růžence nás zároveň vybízí i naši otcové biskupové - každý den ve 20h

19.09.2020 10:04

    Na nedělním setkání 20.9.2020 na faře ve farnosti Praha - Kyje je možnost vyslechnout si ve 14h přednášku o Józe a jejích nebezpečných účincích na tělo a duši, v podání sportovní a kondiční specialistky, která je připravena se podělit o vlastní zkušenosti s jógou.

Zdroj obrázku: Pixabay

 

1 | 2 | 3 | 4 | 5 >>

BANNER NA VÁŠ WEB

Chcete-li si vložit na své stránky banner tohoto webu, stačí stáhnout si  tento obrázek , uložit na své stránky, a přiložit k němu odkaz: www.duchovniboj.cz

                      db.jpg (8,4 kB)

Kontakt

To Top