Novinky

27.11.2020 14:07

Milí přátelé,

    za chvíli vstupujeme do adventního času, který, zdá se, stále ještě bude poznanemán různými omezeními. Využijme proto tento čas - nakolik to bude možné - k intenzivnější přípravě na Vánoční svátky. Bosí karmelitáni nám i tento rok nabízí texty k této přípravě:

Exercicie Online Advent 2020 - PŘIHLÁŠENÍ

A pro děti ADVENTNÍ KALENDÁŘ

 
Možnost objednat si malý dárek a zároveň tak podpořit stavbu školy v Zambii: Adventní stánky pro stavbu střední školy v Kashitu online! (Kvůli místu vyzvednutí hlavně pro zájemce z Prahy, ale možná po domluvě by šlo i poslat poštou...)
 
 

 

23.11.2020 17:37
Kristus Král
Milí přátelé, 
když jsme vloni končili slavností Krista Krále starý liturgický rok, nikdo z nás netušil, jak velké změny nás čekají. A kdyby nám někdo popisoval nynější scénář, asi bychom ho považovali za konspiračního teoretika. Nicméně je to nyní tak, že jeden malý virus, pouhým okem neviditelný, drží v šachu celý svět. A ať už příčiny vzniku celosvětové epidemie vidíme jakkoliv a v čemkoliv, jasným zůstává jeden nevyvratitelný fakt: Naše vyspělá civilizace je velmi, velmi křehká, zranitelná a neskýtá nám zdaleka tolik bezpečí, kolik jsme očekávali. A nejde jen o zranitelnost moderních technologií a systémů (a o jejich zneužitelnost), ale jde hlavně o zranitelnost a křehkost člověka jako takového. A to zvláště ve chvílích, kdy nám začne ujíždět předtím zdánlivě pevná půda pod nohama. I jen prostý fakt - kdy nosit a nenosit roušky a kde - dokáže lidi rozdělit, přináší to konflikty, dokonce někdy dojde až k fyzickému násilí... 
A včera nám liturgie znovu postavila před oči Krista Krále - toho, který je prvním i posledním, alfou i omegou, který stojí jako Bůh na počátku i na konci našich dějin. I "nad nimi". A říká nám: "Mé království není z tohoto světa". A proto: "pevně se Mne chyť! Mé království tento svět prostupuje, ale i přesahuje. A vítězí nad všemi nástrahami a nebezpečími tohoto zmateného světa." A my v současné nejisté a znejistěné době vnímáme stále víc, že potřebujeme mít pevný bod, o který se můžeme opřít a spolehnout se na něj. A tím je právě ON, ten, který "byl, který je a který přijde". A stále přichází, stále "stojí u našich dveří a tluče". Otevřme Mu, zvěme Ho denně dál, do všech našich problémů, starostí a nejistot. Do každé bolesti i zkoušky. Do hloubky našich temnot. On vítězí. A dávejme v našich dnech více prostoru podstatným věcem, které nám zajistí jednou přechod do plnosti Jeho Království. Přeji a vyprošuji nám MILOSTIPLNÝ ADVENT.Kristus Král
Milí přátelé, 
    když jsme vloni končili slavností Krista Krále starý liturgický rok, nikdo z nás netušil, jak velké změny nás čekají. A kdyby nám někdo popisoval nynější scénář, asi bychom ho považovali za konspiračního teoretika. Nicméně je to nyní tak, že jeden malý virus, pouhým okem neviditelný, drží v šachu celý svět. A ať už příčiny vzniku celosvětové epidemie vidíme jakkoliv a v čemkoliv, jasným zůstává jeden nevyvratitelný fakt: Naše vyspělá civilizace je velmi, velmi křehká, zranitelná a neskýtá nám zdaleka tolik bezpečí, kolik jsme očekávali. A nejde jen o zranitelnost moderních technologií a systémů (a o jejich zneužitelnost), ale jde hlavně o zranitelnost a křehkost člověka jako takového. A to zvláště ve chvílích, kdy nám začne ujíždět (předtím zdánlivě pevná) půda pod nohama. I jen prostý fakt - kdy nosit a nenosit roušky a kde - dokáže lidi rozdělit, přináší to konflikty, dokonce někdy dojde až k fyzickému násilí... 
    A včera nám liturgie znovu postavila před oči Krista Krále - toho, který je prvním i posledním, alfou i omegou, který stojí jako Bůh na počátku i na konci našich dějin. I "nad nimi". A říká nám: "Mé království není z tohoto světa" (J 18,36). A proto: "pevně se Mne chyť! Mé království tento svět prostupuje, ale i přesahuje. A vítězí nad všemi nástrahami a nebezpečími tohoto zmateného světa." A my v současné nejisté a znejišťující době vnímáme stále víc, že potřebujeme mít pevný bod, o který se můžeme opřít a spolehnout se na něj. A tím je právě ON, ten, který "byl, který je a který přichází" (Zj 4,8). A stále přichází, stále "stojí u našich dveří a tluče" (Zj 3,20). Otevřme Mu, zvěme Ho denně dál, do všech našich problémů, starostí a nejistot. Do každé bolesti i zkoušky. Do hloubky našich temnot. On vítězí. A dávejme v našich dnech více prostoru podstatným věcem, které nám zajistí spojení s Ním, a jednou přechod do plnosti Jeho Království. 
    Přeji a vyprošuji nám MILOSTIPLNÝ ADVENT, ať už bude provázen jakýmikoliv okolnostmi. P. Antonín Příkaský, OCarm.
 
19.10.2020 08:58

    Velmi rád Vás informuji o akci, která byla nazvána Iniciativa smíření 2020 k 400. výročí bitvy na Bílé hoře. Její příprava trvá už delší dobu a některé lidi z přípravného týmu osobně znám. Proto Vás zde s touto iniciativou seznamuji a minimálně ji vkládám do Vašich modliteb. Považuji ji za velmi důležitou pro další dění v naší zemi. Modlitba za jednotu byla Kristovou poslední modlitbou uprostřed svých učedníků (J 17,1-26). Lze ji tedy bez obav označit za Jeho závěť... Zároveň znovu přikládám odkaz na podpis prohlášení, které jsem před časem vyvěsil na www.petice.com.

Přenos z akce bude 7. 11. 2020 od 14 hod. na televizi Noe.
Fyzická přítomnost na akci z důvodů epidemiologických opatření není možná.

06.10.2020 18:45

   Rakouští biskupové se modlí růženec na Rádio Maria - přináší dnes zprávu webová stránka Radio Vaticana. A to "od 1. října každý večer  s posluchači rozhlasové stanice Rádio Maria. Přenáší se z jejich rezidencí, včetně soukromé kaple vídeňského arcibiskupského paláce, odkud se předmodlívá kard. Christoph Schönborn." Zpráva pak zmiňuje další růžencové iniciativy z jiných zemí. Připojme se k nim, a nebojme se udělat si čas na tuto modlitbu v této době, která ji tak naléhavě potřebuje.

K modlitbě růžence nás zároveň vybízí i naši otcové biskupové - každý den ve 20h

19.09.2020 10:04

    Na nedělním setkání 20.9.2020 na faře ve farnosti Praha - Kyje je možnost vyslechnout si ve 14h přednášku o Józe a jejích nebezpečných účincích na tělo a duši, v podání sportovní a kondiční specialistky, která je připravena se podělit o vlastní zkušenosti s jógou.

Zdroj obrázku: Pixabay

 

19.09.2020 09:52

    Opět jsme srdečně zváni na týdenní duchovní obnovu pod vedením Jeffa Scaldwella zaměřenou na poznání milujícího Boha Otce a nalezení našeho místa v Jeho srdci. Bude se konat ve dnech 27. října – 1. listopadu 2020 v klášteře v Želivě. 

30.08.2020 16:56

    Bratři kapucíni od sv. Josefa a evangelizační společenství Cestou k životu nás zvou na Týden nové evangelizace pro věřící i hledající ve dnech 7.-.12.9.2020. Program bude probíhat v kostele sv. Josefa na Náměstí Republiky na Praze 1. Zajděme nakouknout nebo pozvěme své hledající přátele. 

28.07.2020 18:25

    Milí přátelé, zvláště katolíci...,

    jelikož jsem před časem měl možnost trochu více se zapojit do diskuzí kolem znovuobnovení mariánského sloupu na Staroměstském náměstí v Praze a slyšet názory z obou stran, pro i proti. Asi proto se ve mně časem zrodila myšlenka - sepsat toto Prohlášení. Předávám Vám ho tedy k přečtení a možnému připojení se svým podpisem na webu Petice. Věřím, že to může nekatolickým křesťanům pomoci pochopit, že nám opravdu nejde o žádný triumfalismus či nadřazování se, ale jen o prostou vděčnost. Předem děkuji za připojení podpisu či za šíření odkazu k podepsání. 

P. Antonín, OCarm.

OSOBNÍ PROHLÁŠENÍ K OBNOVĚ MARIÁNSKÉHO SLOUPU V PRAZE NA STAROMĚSTSKÉM NÁMĚSTÍ 
 
 
Jsem katolický křesťan a vážím si každého nekatolického křesťana, který usiluje o následování Pána Ježíše Krista a o život podle svého svědomí. Uvítal jsem obnovení mariánského sloupu v Praze na Staroměstském náměstí jako obnovení připomínky záchrany Prahy před Švédy na konci třicetileté války na podzim roku 1648, protože jsem přesvědčen, že Boží pomoc nemá být zapomenuta. Zároveň jsem si však vědom toho, že z nejrůznějších důvodů se tento mariánský sloup stal pro některé nekatolické křesťany symbolem poroby a ponížení a beru vážně toto vnímání, ať už vzniklo na základě čehokoliv v naší pohnuté historii. 
Proto zde prohlašuji, že mariánský sloup nechápu rozhodně jako symbol nadvlády katolíků či katolicismu nad ostatními křesťany a odmítám politické i jakékoliv jiné zneužití tohoto symbolu vděčnosti za Boží pomoc při obraně Prahy. Lituji všech křivd a bezpráví, které byly v průběhu dějin učiněny na nekatolických křesťanech. Pevně věřím, že Bůh Otec, který nás se sebou usmířil v Ježíši Kristu (2 Kor 5,19; Ef 2,16), a zná přesně všechny minulé události, si nepřeje nic jiného, než naše usmíření a společnou cestu vpřed, nakolik je to nyní možné. A věřím, že stejně tak Ježíš Kristus, který se za nás, a za naši jednotu a usmíření u Otce neustále přimlouvá (J 17), touží po usmíření křesťanů v českých zemích.
Toto prohlášení vnímám jako krok, kterým chci přispět k většímu porozumění mezi katolickými a nekatolickými křesťany v naší zemi a jako krok na cestě smíření a odpuštění mezi námi. 

PROHLÁŠENÍ K OBNOVĚ MARIÁNSKÉHO SLOUPU V PRAZE NA STAROMĚSTSKÉM NÁMĚSTÍ

    Vážím si každého nekatolického křesťana, který usiluje o následování Pána Ježíše Krista a o život podle Kristova evangelia. Uvítal jsem obnovení mariánského sloupu v Praze na Staroměstském náměstí jako obnovení připomínky záchrany Prahy před Švédy na konci třicetileté války na podzim roku 1648, protože jsem přesvědčen, že Boží pomoc nemá být zapomenuta. Zároveň jsem si však vědom toho, že z různých důvodů (včetně nejprve falešně nacionálního a poté komunistického přepisování dějin) se tento mariánský sloup stal pro některé  křesťany, hlásící se k reformační tradici, symbolem poroby a ponížení a beru vážně toto vnímání. 

Proto zde prohlašuji, že mariánský sloup nechápu rozhodně jako symbol nadvlády katolíků či katolicismu nad ostatními křesťany. Lituji všech křivd a bezpráví, které byly v průběhu dějin učiněny na nekatolických křesťanech v době husitských válek a protireformace, a zároveň prohlašuji, že necítím nenávist pro křivdy, způsobené katolíkům v době husitských válek, reformace a první republiky.  

    Pevně věřím, že Bůh Otec, který nás se sebou usmířil v Ježíši Kristu (2 Kor 5,19; Ef 2,16), a jediný zná všechny minulé události, si nepřeje nic jiného, než naše usmíření a společnou cestu vpřed, nakolik je to nyní možné. A věřím, že stejně tak Ježíš Kristus, který se za nás, a za naši jednotu a usmíření u Otce neustále přimlouvá (J 17), touží po usmíření křesťanů v českých zemích.

Toto prohlášení vnímám jako krok, kterým chci přispět k většímu porozumění mezi křesťany v naší zemi a jako krok na cestě smíření a odpuštění.  

 

16.07.2020 15:00

    Milí bratři a sestry, 

všem Vám, kdo máte v srdci úctu k Panně Marii jako ke Královně Karmelu, i všem, kdo v ní vidíte veliký dar Boží, přeji a vyprošuji na její přímluvu zkušenost Boží blízkosti a Jeho nezměnitelné lásky. A přidávám aktuální zprávu z Radia Vaticana:

Papež František dnes zveřejnil na Twitteru následující invokaci: 

„Karmelská Madono, naše Matko, 

pomoz nám mít nevinné ruce a čisté srdce, 

neříkat lži a nemluvit ke škodě bližního. 

Tak budeme moci vystoupit na Hospodinu horu 

a obdržet Jeho požehnání, spravedlnost a spásu.“

27.04.2020 09:27
Milí přátelé, 
prožíváme velikonoční období a očekáváme v modlitbách slíbeného Utěšitele Ducha Svatého. Pomalu se nám 
 
začínají rozvolňovat vládní omezení a začínáme se vracet do normálního života. Rád bych v tyto dny podtrhl 
 
význam pokračujících modliteb a povzbudil k nim nás všechny. 
Pokračujme v modlitbách - jednak za ukončení epidemie, ale neméně také za vládu a všechny zodpovědné u nás i 
 
ve světě, aby přechod do běžného života byl odvážný i prozíravý a plný naděje, abychom nezapomínali na 
 
solidaritu, kterou mnozí z nás tak obětavě a nezištně projevili, a také abychom minimálně modlitbou stavěli 
 
hráz jakémukoliv zneužití této těžké situace kýmkoliv, a na jakémkoliv poli. Už na počátku epidemie a pak i 
 
během ní se dala rozeznat u nás i ve světě na více rovinách řada kroků a snah této situace využít ve svůj 
 
zištný prospěch. A to jak na poli finančním, tak legislativním. Evropští biskupové proto nedávno adresovali 
 
Evropské unii deklaraci, ve které upozorňují na tendenci dočasně omezovat základní práva, na nichž se 
 
zakládá Evropská unie a vyzývají, aby bylo prioritou “garantovat návrat těchto základních práv, jakmile to 
 
zdravotní situace dovolí”.
Všichni teď stojíme nějak na začátku. A řada lidí bude začínat "úplně" od začátku. A to ať už díky ztrátě 
 
někoho blízkého či ekonomicky nevýhodné situaci pro podnikání nebo přímo díky ztrátě zaměstnání a dalším 
 
nepříznivým okolnostem. Všichni nyní o to více budeme potřebovat modlitební podporu, a to i proto, abychom 
 
se nevrhli zpět do toho hektického způsobu života před epidemií, a zúročili vše, co nám doba nouzového stavu 
 
přinesla pozitivního. Modlitba je součástí duchovního boje, nepřítel podle slov apoštola Petra stále obchází 
 
(1Petr 5,8) a my potřebujeme s pomocí Ducha Svatého a pod Jeho vedením rozeznávat "znamení doby", tedy to, 
 
co nám, tady a teď říká Bůh skrze svého Ducha. Vytrvejme v tomto očekávání Božího vedení. Milí přátelé,

Milí přátelé,

    prožíváme velikonoční období a očekáváme v modlitbách slíbeného Utěšitele Ducha Svatého. Pomalu se nám začínají rozvolňovat vládní omezení a začínáme se vracet do normálního života. Rád bych v tyto dny podtrhl význam pokračujících modliteb a povzbudil k nim nás všechny. Pokračujme v modlitbách - jednak za ukončení epidemie, ale neméně také za vládu a všechny zodpovědné u nás i ve světě, aby přechod do běžného života byl odvážný i prozíravý a plný naděje, abychom nezapomínali na solidaritu, kterou mnozí z nás tak obětavě a nezištně projevili, a také abychom minimálně modlitbou stavěli hráz jakémukoliv zneužití této těžké situace kýmkoliv, a na jakémkoliv poli. 

    Už na počátku epidemie a pak i během ní se dala rozeznat u nás i ve světě na více rovinách řada kroků a snah této situace využít ve svůj zištný prospěch. A to jak na poli finančním, tak legislativním. Evropští biskupové proto nedávno  adresovali Evropské unii deklaraci, ve které upozorňují na tendenci dočasně omezovat základní práva, na nichž se zakládá Evropská unie a vyzývají, aby bylo prioritou “garantovat návrat těchto základních práv, jakmile to zdravotní situace dovolí”.

    Svou horlivost v době epidemie znásobili také potratoví aktivisté, kteří se snaží pod rouškou koronavirového opatření zavést domácí chemické potraty, což se už podařilo ve Velké Británii a v Irsku a usilují o to i v dalších zemích. Je možné proti těmto snahám, nebezpečnějším než sám virus, podepsat petici.

    Všichni teď stojíme nějak na začátku. A řada lidí bude začínat "úplně" od začátku. A to ať už díky ztrátě někoho blízkého či ekonomicky nevýhodné situaci pro podnikání nebo díky ztrátě zaměstnání a dalším nepříznivým okolnostem. Všichni nyní o to více budeme potřebovat modlitební podporu, a to i proto, abychom se nevrhli zpět do toho hektického způsobu života před epidemií, a zúročili vše, co nám doba nouzového stavu přinesla pozitivního. Modlitba je součástí duchovního boje, nepřítel podle slov apoštola Petra stále obchází (1Petr 5,8) a my potřebujeme s pomocí Ducha Svatého a pod Jeho vedením rozeznávat "znamení doby", tedy to, co nám, tady a teď říká Bůh skrze svého Ducha. Vytrvejme v tomto očekávání a vyprošování si Božího vedení. 

CESTA SVĚTLA

List Svatého otce všem věřícím k měsíci květnu 2020

Agendy OSN využívají pandemie k propagaci potratů

Co je nakažlivější

Dost alarmismu, pandemie není, dlouhodobé nošení roušky škodí – volají italští lékaři

Ambasador pro náboženskou svobodu varuje před zneužitím pandemie

Biskup Sherrington: Británii hrozí nejextrémnější potratová legislativa v Evropě

Nový Zéland zrušil právo na život nenarozených

Covid-19 nebyl v Česku příčinou úmrtí u 60 procent uváděných obětí

Italská vláda podává scestné počty úmrtnosti na Covid-19

Atentát na lidské emoce

Představitelé irských katolíků se ohradili proti zrušení bohoslužeb

Otevřený dopis belgických lékařů a zdravotníků všem belgickým médiím a úřadům

Evropští biskupové naléhají na náboženskou svobodu za pandemie

Francouzští biskupové se ohradili proti plošnému limitování účastníků bohoslužeb

1 | 2 | 3 | 4 | 5 >>

BANNER NA VÁŠ WEB

Chcete-li si vložit na své stránky banner tohoto webu, stačí stáhnout si  tento obrázek , uložit na své stránky, a přiložit k němu odkaz: www.duchovniboj.cz

                      db.jpg (8,4 kB)

Kontakt

To Top