Novinky

19.09.2020 10:04

    Na nedělním setkání 20.9.2020 na faře ve farnosti Praha - Kyje je možnost vyslechnout si ve 14h přednášku o Józe a jejích nebezpečných účincích na tělo a duši, v podání sportovní a kondiční specialistky, která je připravena se podělit o vlastní zkušenosti s jógou.

Zdroj obrázku: Pixabay

 

19.09.2020 09:52

    Opět jsme srdečně zváni na týdenní duchovní obnovu pod vedením Jeffa Scaldwella zaměřenou na poznání milujícího Boha Otce a nalezení našeho místa v Jeho srdci. Bude se konat ve dnech 27. října – 1. listopadu 2020 v klášteře v Želivě. 

30.08.2020 16:56

    Bratři kapucíni od sv. Josefa a evangelizační společenství Cestou k životu nás zvou na Týden nové evangelizace pro věřící i hledající ve dnech 7.-.12.9.2020. Program bude probíhat v kostele sv. Josefa na Náměstí Republiky na Praze 1. Zajděme nakouknout nebo pozvěme své hledající přátele. 

28.07.2020 18:25

    Milí přátelé, zvláště katolíci...,

    jelikož jsem před časem měl možnost trochu více se zapojit do diskuzí kolem znovuobnovení mariánského sloupu na Staroměstském náměstí v Praze a slyšet názory z obou stran, pro i proti. Asi proto se ve mně časem zrodila myšlenka - sepsat toto Prohlášení. Předávám Vám ho tedy k přečtení a možnému připojení se svým podpisem na webu Petice. Věřím, že to může nekatolickým křesťanům pomoci pochopit, že nám opravdu nejde o žádný triumfalismus či nadřazování se, ale jen o prostou vděčnost. Předem děkuji za připojení podpisu či za šíření odkazu k podepsání. 

P. Antonín, OCarm.

OSOBNÍ PROHLÁŠENÍ K OBNOVĚ MARIÁNSKÉHO SLOUPU V PRAZE NA STAROMĚSTSKÉM NÁMĚSTÍ 
 
 
Jsem katolický křesťan a vážím si každého nekatolického křesťana, který usiluje o následování Pána Ježíše Krista a o život podle svého svědomí. Uvítal jsem obnovení mariánského sloupu v Praze na Staroměstském náměstí jako obnovení připomínky záchrany Prahy před Švédy na konci třicetileté války na podzim roku 1648, protože jsem přesvědčen, že Boží pomoc nemá být zapomenuta. Zároveň jsem si však vědom toho, že z nejrůznějších důvodů se tento mariánský sloup stal pro některé nekatolické křesťany symbolem poroby a ponížení a beru vážně toto vnímání, ať už vzniklo na základě čehokoliv v naší pohnuté historii. 
Proto zde prohlašuji, že mariánský sloup nechápu rozhodně jako symbol nadvlády katolíků či katolicismu nad ostatními křesťany a odmítám politické i jakékoliv jiné zneužití tohoto symbolu vděčnosti za Boží pomoc při obraně Prahy. Lituji všech křivd a bezpráví, které byly v průběhu dějin učiněny na nekatolických křesťanech. Pevně věřím, že Bůh Otec, který nás se sebou usmířil v Ježíši Kristu (2 Kor 5,19; Ef 2,16), a zná přesně všechny minulé události, si nepřeje nic jiného, než naše usmíření a společnou cestu vpřed, nakolik je to nyní možné. A věřím, že stejně tak Ježíš Kristus, který se za nás, a za naši jednotu a usmíření u Otce neustále přimlouvá (J 17), touží po usmíření křesťanů v českých zemích.
Toto prohlášení vnímám jako krok, kterým chci přispět k většímu porozumění mezi katolickými a nekatolickými křesťany v naší zemi a jako krok na cestě smíření a odpuštění mezi námi. 

PROHLÁŠENÍ K OBNOVĚ MARIÁNSKÉHO SLOUPU V PRAZE NA STAROMĚSTSKÉM NÁMĚSTÍ

    Vážím si každého nekatolického křesťana, který usiluje o následování Pána Ježíše Krista a o život podle Kristova evangelia. Uvítal jsem obnovení mariánského sloupu v Praze na Staroměstském náměstí jako obnovení připomínky záchrany Prahy před Švédy na konci třicetileté války na podzim roku 1648, protože jsem přesvědčen, že Boží pomoc nemá být zapomenuta. Zároveň jsem si však vědom toho, že z různých důvodů (včetně nejprve falešně nacionálního a poté komunistického přepisování dějin) se tento mariánský sloup stal pro některé  křesťany, hlásící se k reformační tradici, symbolem poroby a ponížení a beru vážně toto vnímání. 

Proto zde prohlašuji, že mariánský sloup nechápu rozhodně jako symbol nadvlády katolíků či katolicismu nad ostatními křesťany. Lituji všech křivd a bezpráví, které byly v průběhu dějin učiněny na nekatolických křesťanech v době husitských válek a protireformace, a zároveň prohlašuji, že necítím nenávist pro křivdy, způsobené katolíkům v době husitských válek, reformace a první republiky.  

    Pevně věřím, že Bůh Otec, který nás se sebou usmířil v Ježíši Kristu (2 Kor 5,19; Ef 2,16), a jediný zná všechny minulé události, si nepřeje nic jiného, než naše usmíření a společnou cestu vpřed, nakolik je to nyní možné. A věřím, že stejně tak Ježíš Kristus, který se za nás, a za naši jednotu a usmíření u Otce neustále přimlouvá (J 17), touží po usmíření křesťanů v českých zemích.

Toto prohlášení vnímám jako krok, kterým chci přispět k většímu porozumění mezi křesťany v naší zemi a jako krok na cestě smíření a odpuštění.  

 

16.07.2020 15:00

    Milí bratři a sestry, 

všem Vám, kdo máte v srdci úctu k Panně Marii jako ke Královně Karmelu, i všem, kdo v ní vidíte veliký dar Boží, přeji a vyprošuji na její přímluvu zkušenost Boží blízkosti a Jeho nezměnitelné lásky. A přidávám aktuální zprávu z Radia Vaticana:

Papež František dnes zveřejnil na Twitteru následující invokaci: 

„Karmelská Madono, naše Matko, 

pomoz nám mít nevinné ruce a čisté srdce, 

neříkat lži a nemluvit ke škodě bližního. 

Tak budeme moci vystoupit na Hospodinu horu 

a obdržet Jeho požehnání, spravedlnost a spásu.“

27.04.2020 09:27
Milí přátelé, 
prožíváme velikonoční období a očekáváme v modlitbách slíbeného Utěšitele Ducha Svatého. Pomalu se nám 
 
začínají rozvolňovat vládní omezení a začínáme se vracet do normálního života. Rád bych v tyto dny podtrhl 
 
význam pokračujících modliteb a povzbudil k nim nás všechny. 
Pokračujme v modlitbách - jednak za ukončení epidemie, ale neméně také za vládu a všechny zodpovědné u nás i 
 
ve světě, aby přechod do běžného života byl odvážný i prozíravý a plný naděje, abychom nezapomínali na 
 
solidaritu, kterou mnozí z nás tak obětavě a nezištně projevili, a také abychom minimálně modlitbou stavěli 
 
hráz jakémukoliv zneužití této těžké situace kýmkoliv, a na jakémkoliv poli. Už na počátku epidemie a pak i 
 
během ní se dala rozeznat u nás i ve světě na více rovinách řada kroků a snah této situace využít ve svůj 
 
zištný prospěch. A to jak na poli finančním, tak legislativním. Evropští biskupové proto nedávno adresovali 
 
Evropské unii deklaraci, ve které upozorňují na tendenci dočasně omezovat základní práva, na nichž se 
 
zakládá Evropská unie a vyzývají, aby bylo prioritou “garantovat návrat těchto základních práv, jakmile to 
 
zdravotní situace dovolí”.
Všichni teď stojíme nějak na začátku. A řada lidí bude začínat "úplně" od začátku. A to ať už díky ztrátě 
 
někoho blízkého či ekonomicky nevýhodné situaci pro podnikání nebo přímo díky ztrátě zaměstnání a dalším 
 
nepříznivým okolnostem. Všichni nyní o to více budeme potřebovat modlitební podporu, a to i proto, abychom 
 
se nevrhli zpět do toho hektického způsobu života před epidemií, a zúročili vše, co nám doba nouzového stavu 
 
přinesla pozitivního. Modlitba je součástí duchovního boje, nepřítel podle slov apoštola Petra stále obchází 
 
(1Petr 5,8) a my potřebujeme s pomocí Ducha Svatého a pod Jeho vedením rozeznávat "znamení doby", tedy to, 
 
co nám, tady a teď říká Bůh skrze svého Ducha. Vytrvejme v tomto očekávání Božího vedení. Milí přátelé,

Milí přátelé,

    prožíváme velikonoční období a očekáváme v modlitbách slíbeného Utěšitele Ducha Svatého. Pomalu se nám začínají rozvolňovat vládní omezení a začínáme se vracet do normálního života. Rád bych v tyto dny podtrhl význam pokračujících modliteb a povzbudil k nim nás všechny. Pokračujme v modlitbách - jednak za ukončení epidemie, ale neméně také za vládu a všechny zodpovědné u nás i ve světě, aby přechod do běžného života byl odvážný i prozíravý a plný naděje, abychom nezapomínali na solidaritu, kterou mnozí z nás tak obětavě a nezištně projevili, a také abychom minimálně modlitbou stavěli hráz jakémukoliv zneužití této těžké situace kýmkoliv, a na jakémkoliv poli. 

    Už na počátku epidemie a pak i během ní se dala rozeznat u nás i ve světě na více rovinách řada kroků a snah této situace využít ve svůj zištný prospěch. A to jak na poli finančním, tak legislativním. Evropští biskupové proto nedávno  adresovali Evropské unii deklaraci, ve které upozorňují na tendenci dočasně omezovat základní práva, na nichž se zakládá Evropská unie a vyzývají, aby bylo prioritou “garantovat návrat těchto základních práv, jakmile to zdravotní situace dovolí”.

    Svou horlivost v době epidemie znásobili také potratoví aktivisté, kteří se snaží pod rouškou koronavirového opatření zavést domácí chemické potraty, což se už podařilo ve Velké Británii a v Irsku a usilují o to i v dalších zemích. Je možné proti těmto snahám, nebezpečnějším než sám virus, podepsat petici.

    Všichni teď stojíme nějak na začátku. A řada lidí bude začínat "úplně" od začátku. A to ať už díky ztrátě někoho blízkého či ekonomicky nevýhodné situaci pro podnikání nebo díky ztrátě zaměstnání a dalším nepříznivým okolnostem. Všichni nyní o to více budeme potřebovat modlitební podporu, a to i proto, abychom se nevrhli zpět do toho hektického způsobu života před epidemií, a zúročili vše, co nám doba nouzového stavu přinesla pozitivního. Modlitba je součástí duchovního boje, nepřítel podle slov apoštola Petra stále obchází (1Petr 5,8) a my potřebujeme s pomocí Ducha Svatého a pod Jeho vedením rozeznávat "znamení doby", tedy to, co nám, tady a teď říká Bůh skrze svého Ducha. Vytrvejme v tomto očekávání a vyprošování si Božího vedení. 

CESTA SVĚTLA

List Svatého otce všem věřícím k měsíci květnu 2020

Agendy OSN využívají pandemie k propagaci potratů

Co je nakažlivější

Dost alarmismu, pandemie není, dlouhodobé nošení roušky škodí – volají italští lékaři

Ambasador pro náboženskou svobodu varuje před zneužitím pandemie

Biskup Sherrington: Británii hrozí nejextrémnější potratová legislativa v Evropě

Nový Zéland zrušil právo na život nenarozených

Covid-19 nebyl v Česku příčinou úmrtí u 60 procent uváděných obětí

Italská vláda podává scestné počty úmrtnosti na Covid-19

Atentát na lidské emoce

08.04.2020 13:37
Milí přátelé,
prožíváme Svatý týden, a brzy budeme s Ježíšem procházet Jeho posvátné Třídení. Bude neobvyklé, ale reálné. Dění těchto dní a týdnů nám může o to více přiblížit dění těch prvních Velikonoc. Můžeme reálně zahlédnout Ježíše trpícího strachem, úzkostí, nespravedlností, útoky a potupou, i smrtelným zápasem. Můžeme vidět soucitné Veroniky, i Šimony z Cyreny. A také Jana, který s ženami a s Marií zůstával blízko až do konce. A také v sobě můžeme objevit třeba Petra sevřeného strachem nebo nezúčastněné vojáky. Velikonoční události a evangelijní události se stále opakují... A my Velikonoční svátky slavíme ne proto, abychom se rozněžnili nad trpícím Spasitelem, ale abychom Ho zahlédli kolem nás, možná i v sobě, včetně dalších biblických postav. A vše, co poznáme a zahlédneme, abychom Mu odevzdali a přijali Jeho dar nového života prýštící z Jeho probodeného Srdce. Kéž se to nám všem zase o něco lépe podaří. Požehnané Velikonoční svátky. Milí přátelé,
    Milí přátelé, 
prožíváme Svatý týden, a brzy budeme s Ježíšem procházet Jeho posvátné Třídení. Bude neobvyklé, ale reálné. Vždyť i ty první křesťanské Velikonoce byly pro učedníky neobvyklé a nečekané. Ale reálné.. Dění těchto dní a týdnů nám tedy může o to více přiblížit dění těch prvních Velikonoc. Můžeme reálně zahlédnout Ježíše trpícího strachem, úzkostí, nespravedlností, útoky a potupou, i smrtelným zápasem. Můžeme vidět soucitné Veroniky, i Šimony z Cyreny, Pilátovu ženu, i Piláta samotného. A také Jana, který s ženami a s Marií zůstával blízko až do konce. A dokonce i v sobě můžeme objevit třeba Petra sevřeného strachem nebo nezúčastněné vojáky. 
    Velikonoční události a vůbec všechny evangelijní události se stále opakují... A my Velikonoční svátky slavíme ne proto, abychom se rozněžnili nad trpícím Spasitelem, ale abychom Ho zahlédli kolem nás, možná i v sobě, včetně dalších biblických postav. A vše, co poznáme a zahlédneme, abychom Mu odevzdali k proměnění, a přijali Jeho dar nového života prýštící z Jeho probodeného Srdce. Kéž se to nám všem zase o něco lépe podaří. 
 
POŽEHNANÉ PROŽITÍ VELIKONOČNÍCH SVÁTKŮ VÁM VŠEM. 
 
25.03.2020 08:42

Papež František vyzval všechny křesťany, aby se tuto středu 25. března v pravé poledne společně pomodlili modlitbu Otče náš. Připojme se tedy všichni k výzvě Svatého otce a pomodleme se společně s ním modlitbu, kterou nás naučil sám Kristus.

Modlitbu bude živě přenášet TV Noe.
 

Image result for papež františek

24.03.2020 15:27

 

Nebojte se!

Je mi dána veškerá moc
na nebi i na zemi. 

Hle, já jsem s vámi po všecky dny až do skonání tohoto věku.

Ježíš Kristus z Nazareta, Syn Boží

 

EvangeliaJe mi dána veškerá moc
na nebi i na zemi. Nebojte se! Hle, já jsem s
vámi po všecky dny až do skonání tohoto věku."

 Evangelia

17.03.2020 13:41

    Česká maltézská mládež nabízí pomocJsme připraveni zajistit nákup a rozvoz léků a potravin, hlídání dětí, vyvenčení psů a případně další pomoc dle domluvy - v Praze, v Plzni a dílčím způsobem i v Pardubicích. 

Krizová linka sociální pomoci
 
    Od 18. března 2020 v souvislosti s rozšířením Koronaviru zřizuje Arcidiecézní charita Praha krizovou linku sociální pomoci pro osoby v nouzi v Praze a Středočeském kraji, kteří vinou nouzové situace zůstanou bez pomoci blízké osoby. Kontakt:737 280 635 E-mail: praha@praha.charita.cz. Provozní doba: v pracovních dnech od 10 do 15 hodin. Zájemci, kteří potřebují pomoc, budou nasměrovány na ADCH, projekty ADCH nebo místně příslušné Charity.
 

Díky za ně, i za všechny, kteří obětavě nasazují síly, kde je potřeba v této náročné situaci. Pán jim žehnej...

Praktický pomocník pro tuto dobu z pera pracovníků pomocných profesí: JAK ČELIT STRACHU

POMOC BOŽÍHO SLOVA

    Pro tuto náročnou zkoušku této doby jsem se pokusil vybrat pár textů z Božího Slova, která nám mohou pomoci v těžkých chvílích. Texty jsem vybral převážně z nabídky, kterou má na svém webu Mezinárodní svaz Gedeonů.  Je dobré předtím poprosit Ducha Svatého, aby se dotkl mého srdce tou pasáží, která je právě pro mne. Je možné si je také pomalu pročítat všechny, či k některým se vracet opakovaně. Slovo Boží je naším pokrmem na cestu i lékem na naše rány. Je často také světlem, které osvítí zapomenutou pravdu. Ovšem co povzbudí jednoho, nemusí povzbudit druhého. Proto si vyberte ty texty, které vás povzbuzují, a dávají odvahu, naději a útěchu. Je možné si také text přímo najít v Bibli a přečíst si ho v širších souvislostech. 

MIMOŘÁDNÉ PLNOMOCNÉ ODPUSTKY V SITUACI KORONAVIROVÉ KRIZE

 

1 | 2 | 3 | 4 | 5 >>

BANNER NA VÁŠ WEB

Chcete-li si vložit na své stránky banner tohoto webu, stačí stáhnout si  tento obrázek , uložit na své stránky, a přiložit k němu odkaz: www.duchovniboj.cz

                      db.jpg (8,4 kB)

Kontakt

To Top